Lễ giỗ đền thờ Phan Công Hớn Hóc Môn

Lễ giỗ đền thờ Phan Công Hớn được tổ chức vào ngày 25 tháng 2 âm lịch. Vào ngày này hàng năm thân tộc của ông cùng bà con nhân dân xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn tổ chức lễ giỗ ông tại đền thờ theo nghi thức cúng thần.

»  Xem thêm: Khu di tích Ngã Ba Giòng di sản văn hóa Hóc Môn

Đền thờ Phan Công Hớn Hóc Môn
Đền thờ Phan Công Hớn Hóc Môn

Đôi nét về ông Phan Công Hớn:

Ông Phan Công Hớn, là người lãnh đạo nhân dân 18 thôn Vườn Trầu, khởi nghĩa tấn công dinh tri huyện Trần Cử – một tên tri huyện có nhiều nợ máu với nội dung mùa xuân năm 1885 tại Hóc Môn.

Sau đó, để cho nhân dân khỏi bị đàn áp bắt bớ, ông tự nộp mình và bị Pháp hành quyết.

Lễ giỗ đền thờ Phan Công Hớn Hóc Môn:

Nhân dân đã lập đền thờ bên cạnh mộ phần của ông để ngày nay hương khói tại ấp Tây Bắc Lân, xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn.

Người đến dự lễ rất đông để tưởng nhớ vị anh hùng đã hy sinh thân mình để nhân dân khỏi bị đàn áp bắt bớ, làm rạng danh truyền thống 18 thôn Vườn Trầu.

Cứ vào ngày  25/2 âm lịch hàng năm người dân lại tổ chức ngày giỗ cho ông – người lãnh đạo nhân dân 18 thôn Vườn Trầu tấn công dinh tri huyện năm 1885 tại Xã Bà Điểm, huyện Hóc Môn. TP. Hồ Chí Minh.

Lễ giỗ đền thờ Phan Công Hớn
Lễ giỗ đền thờ Phan Công Hớn

Trả lời