Xem xét sửa lại Quyết định 60 về diện tích tách thửa

Xem xét sửa lại Quyết định 60 về diện tích tối thiểu được tách thửa tại TP.HCM đã được Sở Tài nguyên – Môi trường TP tiếp nhận văn bản từ Sở Tư pháp TP HCM.

»  Xem thêm: Khu đô thị Tây Bắc TP HCM trong tương lai

Xem xét sửa lại Quyết định 60 về diện tích tách thửa
Xem xét sửa lại Quyết định 60 về diện tích tách thửa

Xem xét sửa lại Quyết định 60 về diện tích tách thửa:

Bài hay

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản

Tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp bất động sản Chủ tịch UBND Tp.HCM Nguyễn …

Trả lời