Diện tích tối thiểu tách thửa ở TP. HCM (mới cập nhật)

Diện tích tối thiểu tách thửa ở TP. HCM theo dự thảo của Sở Tài nguyên – Môi trường đề xuất thửa đất hình thành sau khi tách tối thiểu là 36 m2, bề ngang không nhỏ hơn 3 m.

Diện tích tối thiểu tách thửa ở TP. HCM
Diện tích tối thiểu tách thửa ở TP. HCM

Đề xuất diện tích tối thiểu tách thửa ờ TP.HCM:

Căn cứ vào tình hình thực tiễn và công tác quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn, Sở TN-MT đã tính toán, đưa ra đề xuất quy định về tách thửa các loại đất trên địa bàn TP.

Đối với đất ở:

Sở TN-MT đề xuất diện tích tối thiểu của thửa đất ở hình thành và thửa đất ở còn lại sau khi tách thửa (sau khi trừ lộ giới) được quy định tùy theo khu vực.
Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở
Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất ở

Khu vực 1: Bao gồm các quận: 1, 3, 4, 5, 8, 10, 11, Gò Vấp, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình và Tân Phú: thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa tối thiểu 36 m2 và bề ngang mặt tiền không nhỏ hơn 3 m.

Khu vực 2: Bao gồm các quận: 2, 7, 9, 12, Bình Tân, Thủ Đức và thị trấn các huyện: thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa tối thiểu 50 m2 và bề ngang mặt tiền không nhỏ hơn 4 m.

Khu vực 3: Bao gồm các huyện: Bình Chánh, Củ Chi, Hóc Môn, Nhà Bè và Cần Giờ: thửa đất ở hình thành sau khi tách thửa tối thiểu 80 m2 và bề ngang mặt tiền không nhỏ hơn 5 m.

 Cũng theo đề xuất của Sở TN-MT, việc tách thửa đất ở căn cứ quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết; trường hợp chưa có các quy hoạch này thì căn cứ quy hoạch sử dụng đất đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt để giải quyết. Các quy hoạch được duyệt nêu trên xác định thửa đất ở thuộc quy hoạch đất dân cư hiện hữu hoặc đất dân cư hiện hữu chỉnh trang thì được tách thửa. Trường hợp quy hoạch chi tiết xây dựng tỷ lệ 1/2.000, quy hoạch phân khu tỷ lệ 1/2.000, hoặc quy hoạch chi tiết xây dựng điểm dân cư nông thôn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt xác định thửa đất thuộc quy hoạch đất ở xây dựng mới, đất sử dụng hỗn hợp (trong đó có chức năng đất ở) và có trong kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện để thu hồi thực hiện dự án thì không được tách thửa. Sau 3 năm kể từ ngày rà soát phê duyệt các quy hoạch này mà chưa có kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, chưa có thông báo thu hồi đất, chưa có quyết định thu hồi đất, mà cơ quan nhà nước có thẩm quyền không điều chỉnh, hủy bỏ hoặc có điều chỉnh, hủy bỏ nhưng không công bố việc điều chỉnh, hủy bỏ kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, thì người sử dụng đất được tách thửa đất.

Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp:

Sở TN-MT đề xuất trường hợp thửa đất thuộc khu vực quy hoạch để sản xuất nông nghiệp được phép tách thửa, thửa đất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đảm bảo diện tích tối thiểu 500 m2 đối với đất trồng cây hàng năm, đất nông nghiệp khác; và 1.000 m2 đối với đất trồng cây lâu năm, đất nuôi trồng thủy sản, đất làm muối. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố thì không được tách thửa. Trường hợp thửa đất thuộc khu vực không phù hợp quy hoạch để sản xuất nông nghiệp và không thuộc khu vực phải thu hồi theo quy hoạch, kế hoạch sử dụng đất đã được phê duyệt và công bố, thì người sử dụng đất được thực hiện các quyền theo quy định tại điều 49 luật Đất đai 2013…
Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp
Diện tích tối thiểu tách thửa đối với đất nông nghiệp

Điều kiện về đất để tách thửa:

Sở TN-MT đề xuất điều kiện để được tách thửa: thửa đất đã được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất theo quy định của luật Đất đai; việc tách thửa phải đảm bảo quyền sử dụng hạn chế đối với thửa đất liền kề theo quy định tại điều 171 luật Đất đai 2013; thửa đất hình thành và thửa đất còn lại sau khi tách thửa, hợp thửa, điều chỉnh ranh giữa các thửa đất phải đảm bảo diện tích tối thiểu theo quy định.
 Đối với khu vực bảo tồn đã được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt danh mục phải bảo tồn theo quy định pháp luật; biệt thự thuộc sở hữu nhà nước; biệt thự thuộc nhóm 1 và 2 theo quy định của luật Nhà ở; các khu vực hiện đang là biệt thự được tiếp tục quản lý theo quy hoạch; biệt thự thuộc dự án đã quy hoạch…; nhà đất thuộc khu vực đã có thông báo thu hồi đất hoặc quyết định thu hồi đất của cơ quan nhà nước có thẩm quyền, Sở TN-MT đề xuất không cho phép tách thửa đất những trường hợp này.
Để được tách thửa thì đất phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
Để được tách thửa thì đất phải được cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bài hay

Bãi bỏ quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng

Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây …

Trả lời