Khoản tiền khi làm sổ đỏ cần nộp bạn nên biết

Khoản tiền khi làm sổ đỏ cần nộp bạn nên biết để thuận tiện cho mình khi đi làm sổ đỏ. 

»  Xem thêm: Đến 2025 sẽ có đường cao tốc TP.HCM – Mộc Bài

Theo khoản 1 Điều 63 Nghị định 43/2014/NĐ-CP:

1. Tiền sử dụng đất:

Khi được cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền theo thông báo của cơ quan thuế

Khi được cấp Giấy chứng nhận, người sử dụng đất phải nộp các khoản tiền theo thông báo của cơ quan thuế

 

Trả lời