Gỡ khó cho các dự án chậm triển khai tại TP.HCM

Gỡ khó cho các dự án chậm triển khai, UBND TP.HCM vừa chấp thuận đề xuất của Sở Tài nguyên và Môi trường về việc xử lý điều chỉnh, hủy bỏ, thu hồi quyết định với 180 dự án không thực hiện đúng kế hoạch.

»  Xem thêm: Xử lý 180 dự án chậm triển khai tại TP.HCM

Gỡ khó cho các dự án chậm triển khai tại TP.HCM
Gỡ khó cho các dự án chậm triển khai tại TP.HCM

Gỡ khó cho các dự án chậm triển khai tại TP.HCM:

Theo đó, Sở Tài nguyên và Môi trường kiến nghị UBND thành phố trình HĐND thành phố điều chỉnh, hủy bỏ các dự án cần thu hồi đất đã được thông qua tại các nghị quyết, quyết định điều chỉnh, hủy bỏ các dự án không thực hiện ra khỏi quy hoạch sử dụng đất hàng năm cấp huyện, đồng thời công khai danh sách các dự án không thực hiện, đã thực hiện.

Đối với 100 dự án đã được UBND thành phố phê duyệt:

Kế hoạch sử dụng đất hàng năm cấp quận, huyện từ năm 2015 đến 2018 với tổng diện tích đất là 812,90ha nhưng đến nay không thực hiện đúng kế hoạch.

UBND thành phố giao Sở Tài nguyên và Môi trường trình cụ thể, đề xuất UBND thành phố giải quyết các vấn đề phát sinh sau quá trình công khai, xử lý.

Thu hồi quyết định đối với nhiều dự án không thực hiện đúng kế hoạch
Thu hồi quyết định đối với nhiều dự án không thực hiện đúng kế hoạch

Với 80 dự án thuộc trường hợp thu hồi đất đã được HĐND thành phố thông qua:

Với tổng diện tích 281,79ha, UBND thành phố yêu cầu phải rà soát chặt chẽ tính pháp lý, trình HĐND thành phố điều chỉnh, hủy bỏ theo thẩm quyền vào kỳ họp HĐND thành phố gần nhất (tháng 1-2019).

Theo: http://hanoimoi.com.vn

Bài hay

Bãi bỏ quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng

Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây …

Trả lời