Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM được Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng giao Bộ Xây dựng chủ trì, phối hợp với cơ quan liên quan nghiên cứu, xem xét.

UBND TPHCM đề nghị về chủ trương điều chỉnh tổng thể đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM đến năm 2025.

»  Xem thêm: Kiểm tra việc duyệt bản vẽ tại quận, huyện

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng
Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng

Đề nghị điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng:

Có thể nói, đề nghị trên của TPHCM là căn cứ vào tình hình thực tế và định hướng phát triển kinh tế – xã hội trong thời gian tới, cũng như áp lực về sự gia tăng dân số hiện nay và định hướng quy hoạch phát triển TPHCM phù hợp với nhu cầu thực tế.

UBND thành phố đề xuất Thủ tướng Chính phủ chấp thuận chủ trương cho phép UBND thành phố lập điều chỉnh đồ án quy hoạch chung xây dựng TPHCM nhằm mục tiêu phát triển đô thị bền vững; vừa đảm bảo tầm nhìn, chiến lược dài hạn, vừa định hướng, tạo điều kiện khả thi để thực hiện các giải pháp cho các vấn đề đô thị dân số, nhà ở, hạ tầng, giao thông, môi trường… một cách quyết liệt, đồng bộ; đồng thời phù hợp định hướng phát triển của toàn vùng TPHCM.

Theo UBND TPHCM:

Việc điều chỉnh quy hoạch chung là để phù hợp với tình hình thực tiễn và yêu cầu phát triển của thành phố. Bởi lẽ, qua kết quả đánh giá rà soát tình hình thực hiện quy hoạch, có thể thấy trải qua gần 10 năm từ tổ chức lập, đồ án đã có nhiều khác biệt so với thực tế phát triển của đô thị.

Theo đề xuất của TPHCM:

Thời hạn đồ án điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM lập đến năm 2045, tầm nhìn đến năm 2070.

Hội nghị công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM diễn ra vào tháng 3-2018:

Tại hội nghị Sở Quy hoạch – Kiến trúc TPHCM cho biết, một trong những nội dung quan trọng trong điều chỉnh quy hoạch chung lần này là rà soát, lựa chọn hướng ưu tiên phát triển cho thành phố.

Đẩy mạnh phát triển về hướng Đông:

Phát triển về hướng Đông với trọng tâm: tập trung đầu tư hình thành khu đô thị sáng tạo (nằm trên địa bàn các quận 2, 9, Thủ Đức).

Phát triển về hướng Tây Bắc:

Hướng Tây Bắc sẽ được nghiên cứu kỹ bởi trong bối cảnh biến đổi khí hậu và nước biển dâng, khu vực Tây Bắc có địa hình cao, địa chất tốt, thuận lợi cho phát triển đô thị.

Việc phát triển về hướng Nam vẫn tiếp tục thực hiện theo quy hoạch (hiện hữu) nhưng sẽ lưu ý về mức độ và hình thái phát triển đô thị để thích ứng với biến đổi khí hậu, nước biển dâng và tình hình sụt lún đất của thành phố.

Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM
Công tác rà soát, điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng TPHCM

Theo:http://www.sggp.org.vn

Bài hay

Bãi bỏ quy định xử phạt lĩnh vực xây dựng

Bãi bỏ quy định xử phạt vi phạm hành chính trong hoạt động đầu tư xây …

Trả lời